Suomen Säiliöhuolto Oy

Öljysäiliöiden tarkastus ja huolto

 

Öljysäiliöiden huolto, puhdistus ja tarkastus säännöllisesti
lisää säiliön käyttöikää.  Myös öljypolttimon toiminta parantuu,
kun säiliössä olevat epäpuhtaudet sekä vesi poistetaan
toimenpiteen yhteydessä.
Öljysäiliöt tulee tarkastaa 5 vuoden välein. Uusi säiliö tulee
tarkastaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta.
Seuraava suositeltava tarkastusajankohta määritellään
tarkastuksen yhteydessä.

Vastuu öljysäiliöiden aiheuttamista vahingoista on aina
omistajalla. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos
asianmukaisesta tarkastuksesta ja huollosta ei ole huolehdittu.

Tarkastus aloitetaan pumppaamalla öljysäiliössä oleva öljy
huoltoauton säiliöön. Säiliöön jäänyt liete, roskat ja kondenssi-
vesi imetään huoltoautossa olevaan toiseen säiliöön. Tyhjä
säiliö tuuletetaan, puhdistetaan ja kuivataan hyvin. Säiliön
hitsaussaumat tutkitaan sekä seinämissä mahdollisesti olevien
syöpymien syvyys mitataan öljysäiliön kuntoisuusluokan
määrittelemiseksi.

Paluuputken tiiviys tarkastetaan painekokeella ja säiliön
ylitäytönestimen toiminta testataan. Huoltoluukku tiivistetään
tarvittaessa. Käyttökelpoinen öljy palautetaan säiliöön huolto-
autosta. Tarkastukseen ja huoltoon kuluu aikaa pari tuntia.
Paikanpäällä annamme asiakkaalle tiedon säiliön kunnosta ja
mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Öljysäiliön tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, josta
ilmenee säiliön perustiedot, kunto ja toimenpiteet, joita huollon
yhteydessä on tehty. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan asiakkaalle
laskun mukana. Toimitamme tarkastuspöytäkirjan aina myös
öljysäiliön sijaintikunnan paloviranomaisille.

Suomen Säiliöhuolto Oy
puh.  
(015) 424 520 / 040 712 5170
          0400 655 649

Olemme Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja.