Suomen Säiliöhuolto Oy

Öljysäiliön kuntoluokitus

 

Öljysäiliön säännöllisestä tarkastuksesta ja huollosta huolehtimien
on ympäristöstä huolehtimista. Säiliöt jaetaan kuntoluokkansa mukaan
seuraavaan neljään ryhmään:

Kuntoluokka

Kuvaus

Suositeltava
tarkastusväli

A-luokka

Metalliset säiliöt, joiden seinämien paksuu-
desta on syvimmän syöpymän kohdalta jäl-
jellä, vähintään 3 mm.
Muut kuin metalliset säiliöt: Säiliö on A-luokkainen, jos se todetaan painekokeessa tiiviiksi.

 

5 vuotta


5 vuotta

B-luokka

Metalliset säiliöt, joiden seinämien paksuus
on syvimmän syöpymän kohdalla vähintään
1,5 mm enintään 3 mm.

 

2 vuotta

C-luokka

Metalliset säiliöt joiden seinämien paksuudesta
on syvimmän syöpymän kohdalla jäljellä vähem-
män kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa
muotoaan sitä koputtaessa sisäpuolelta 0,5 kg:n pallopäävasaralla.

 

Poistettava käytöstä
6 kk kuluessa.

D-luokka

Metalliset säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai hal-
keamia, ja säiliöt, jotka vuotavat painekokeessa.

Poistettava käytöstä välittömästi

Kaikki edellä mainitut mittaustulokset saadaan säiliön sisäpuolelta.

Suomen Säiliöhuolto Oy
puh.   (015) 424 520 / 0400 944 872
          0400 655 649

Olemme Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja.