Suomen Säiliöhuolto Oy

Öljysäiliön poisto käytöstä

 

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan kiinteistön
omistajaa tai haltijaa huolehtimaan käytöstä poistetusta öljysäiliöstä.
Öljysäiliö poistetaan käytöstä yleensä joko säiliön huonon kunnon tai
lämmitysjärjestelmän vaihdon takia. Molemmissa tapauksissa vanha
öljysäiliö on poistettava maaperästä tai kunnan ympäristönsuojelu-
määräysten niin salliessa säiliön voi täyttää hiekalla ja jättää paikoilleen.
Kiinteistön omistajan tai haltijan kannattaa tarkastaa kaupungin tai
kunnan ympäristöviranomaisilta, kuinka öljysäiliö tulisi poistaa käytöstä.

Ennen säilöin poistamista se tulee tyhjentää öljystä ja öljypitoisesta
lietteestä, tuuletta sekä puhdistaa sisäpuolelta. Säiliön puhdistuksen
voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja.
Poistotarkastuksesta toimitamme sekä asiakkaalle että kunnan paloviran-
omaisille tarkastuspöytäkirjan. Säiliöiden poistosta maaperästä huolehtivat
maarakennusliikkeet. Säiliön poiston yhteydessä tarkastetaan mahdolliset
vuodot maaperään ja ilmoitetaan niistä välittömästi kunnan paloviranomaisille.
Heille on aina varattava mahdollisuus tarkastaa maaperä öljysäiliön poiston
yhteydessä. Säiliö poistetaan maasta putkistoineen.

Viallisesta öljysäiliöstä aiheutuvan öljyvahingon vaikutukset voivat olla suuret.
Vastuu öljysäiliöiden aiheuttamista vahingoista on aina omistajalla. Vakuutus-
yhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos asianmukaisesta tarkastuksesta ja huollosta
ei ole huolehdittu. Säiliöiden sijoittamista, kunnossapitoa ja poistamista ohjaa-
vat kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määrä-
aikaistarkastuksista ja jätelaki sekä kaupungin/kunnan ympäristösuojelumääräykset.

Kun sinun tulee poistaa öljysäiliösi käytöstä – toimi näin:

  1. Tilaa säiliöllesi poistopuhdistus ja tarkastuta samalla
    missä kunnossa säiliösi on.
  2. Selvitä oman kaupunkisi/kuntasi ympäristösuojelumääräykset
    säiliön poistamisesta.
  3. Pidä tallessa öljysäiliösi tarkastuspöytäkirja.
  4. Säiliön maasta poiston yhteydessä varaa ympäristöviranomaisille
    ja paloviranomaisille mahdollisuus tarkastaa maaperä.

Suomen Säiliöhuolto Oy
puh.  (015) 424 520 / 040 712 5170
          0400 655 649

Olemme Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja.