Öljysäiliöiden tarkastus ja huolto

Teemme öljysäiliöiden tarkastusta ja huoltoa Pieksämäeltä käsin koko Suomessa – pyydä tarjous »

Öljysäiliöiden huolto, puhdistus ja tarkastus säännöllisesti lisää säiliön käyttöikää. Myös öljypolttimon toiminta parantuu, kun säiliössä olevat epäpuhtaudet sekä vesi poistetaan toimenpiteen yhteydessä. Öljysäiliöt tulee tarkastaa 5 vuoden välein. Uusi säiliö tulee tarkastaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Seuraava suositeltava tarkastusajankohta määritellään tarkastuksen yhteydessä.

HUOM. Vastuu öljysäiliöiden aiheuttamista vahingoista on aina omistajalla. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos asianmukaisesta tarkastuksesta ja huollosta ei ole huolehdittu. Tilaa siis öljysäiliön huolto ajoissa!

Pyydä tarjous ›

Miten öljysäiliön tarkastus etenee?

Tarkastus aloitetaan pumppaamalla öljysäiliössä oleva öljy huoltoauton säiliöön. Säiliöön jäänyt liete, roskat ja kondenssivesi imetään huoltoautossa olevaan jätesäiliöön. Tyhjä säiliö tuuletetaan, puhdistetaan ja kuivataan hyvin. Säiliön
hitsaussaumat tutkitaan sekä seinämissä sisäpuolella mahdollisesti olevien syöpymien syvyys mitataan öljysäiliön kuntoisuusluokan määrittelemiseksi.

Paluuputken tiiviys tarkastetaan painekokeella ja säiliön ylitäytönestimen toiminta testataan. Huoltoluukku tiivistetään tarvittaessa. Käyttökelpoinen öljy palautetaan säiliöön huoltoautosta. Tarkastukseen ja huoltoon kuluu aikaa muutamasta tunnista ylöspäin säiliön koosta riippuen. Paikan päällä annamme asiakkaalle tiedon säiliön kunnosta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Öljysäiliön tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, josta ilmenee säiliön perustiedot, kunto ja toimenpiteet, joita huollon yhteydessä on tehty. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan asiakkaalle laskun mukana. Toimitamme tarkastuspöytäkirjan aina myös öljysäiliön sijaintikunnan paloviranomaisille.

 

Öljysäiliön kuntoluokitus

Öljysäiliön säännöllisestä tarkastuksesta ja huollosta huolehtimien on ympäristöstä huolehtimista. Säiliöt jaetaan kuntoluokkansa mukaan seuraavaan neljään ryhmään:

 

Kuntoluokka Kuvaus Suositeltava tarkastusväli
A-luokka

Metalliset säiliöt, joiden seinämien paksuudesta on syvimmän syöpymän kohdalta jäljellä, vähintään 3 mm.


Muut kuin metalliset säiliöt: Säiliö on A-luokkainen, jos se todetaan painekokeessa tiiviiksi.

5 vuotta

 

5 vuotta

B-luokka Metalliset säiliöt, joiden seinämien paksuus on syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm mutta alle 3 mm. 2 vuotta
C-luokka Metalliset säiliöt joiden seinämien paksuudesta on syvimmän syöpymän kohdalla jäljellä vähemmän kuin 1,5mm tai joiden seinälevy muuttaa
muotoaan sitä koputtaessa sisäpuolelta 0,5 kg:n pallopäävasaralla.
Poistettava käytöstä
6 kk kuluessa.
D-luokka Metalliset säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia, ja säiliöt, jotka vuotavat painekokeessa. Poistettava käytöstä välittömästi

 

Kaikki edellä mainitut mittaustulokset saadaan säiliön sisäpuolelta.

 

Öljysäiliön poisto käytöstä

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan kiinteistön omistajaa tai haltijaa huolehtimaan käytöstä poistetusta öljysäiliöstä. Öljysäiliö poistetaan käytöstä yleensä joko säiliön huonon kunnon tai lämmitysjärjestelmän vaihdon takia. Molemmissa tapauksissa vanha öljysäiliö on poistettava maaperästä tai kunnan ympäristönsuojelu- määräysten niin salliessa säiliön voi täyttää hiekalla ja jättää paikoilleen. Kiinteistön omistajan tai haltijan kannattaa tarkastaa kaupungin tai kunnan ympäristöviranomaisilta, kuinka öljysäiliö tulisi poistaa käytöstä.

Ennen säiliön poistamista se tulee tyhjentää öljystä ja öljypitoisesta lietteestä, tuulettaa, puhdistaa sisäpuolelta sekä tarkastaa. Säiliön puhdistuksen voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja. Poistotarkastuksesta toimitamme sekä asiakkaalle että kunnan paloviranomaisille tarkastuspöytäkirjan. Säiliöiden poistosta maaperästä huolehtivat maarakennusliikkeet. Säiliön poiston yhteydessä tarkastetaan mahdolliset vuodot maaperään ja ilmoitetaan niistä välittömästi kunnan paloviranomaisille. Heille on aina varattava mahdollisuus tarkastaa maaperä öljysäiliön poiston yhteydessä. Säiliö poistetaan maasta putkistoineen.


Viallisesta öljysäiliöstä aiheutuvan öljyvahingon vaikutukset voivat olla suuret. Vastuu öljysäiliöiden aiheuttamista vahingoista on aina omistajalla. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos asianmukaisesta tarkastuksesta ja huollosta ei ole huolehdittu. Säiliöiden sijoittamista, kunnossapitoa ja poistamista ohjaavat kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista ja jätelaki sekä kaupungin/kunnan ympäristösuojelumääräykse

Kun sinun tulee poistaa öljysäiliösi käytöstä – toimi näin:

  1. Tilaa säiliöllesi poistopuhdistus ja tarkastuta samalla missä kunnossa säiliösi on.
  2. Selvitä oman kaupunkisi/kuntasi ympäristösuojelumääräykset säiliön poistamisesta.
  3. Pidä tallessa öljysäiliösi tarkastuspöytäkirja.
  4. Säiliön maasta poiston yhteydessä varaa ympäristöviranomaisille ja paloviranomaisille mahdollisuus tarkastaa maaperä.
Soita